خدمات مشتریان

با عنایت به اینکه شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا دارای واحد کنترل کیفیت در کلیه مراحل تولید از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه تا مرحله بسته بندی محصولات تولیدی می باشد که در صورت مشکل در نحوه عملکرد محصولات شرکت طی تماس مشتریان با نمایندگان شرکت نسبت به رفع هرگونه مشکل راهنمایی به عمل خواهد آمد.

تلفن تماس: 4-88655891 (021)

فهرست